Zdjęcie to przedstawia dwie drogi. Tę na Ziemi oraz tę na niebie. Droga na Ziemi to polna droga w Kiczorach, małej wiosce położonej u podnóża Babiej Góry.

Droga na firmamencie niebieskim jest fragmentem Drogi Mlecznej. Całej Drogi Mlecznej nie możemy zobaczyć, bo Układ Słoneczny stanowi jej część. Na zdjęciu dostrzegamy, że droga niebieska oświetla drogę na Ziemi, tę drogę, którą uczęszczamy do pracy, do szkoły, do domu i na wypoczynek.

Charakterystyczne jest to, że zdjęcie autorstwa fotografa, Pana Krzysztofa Wierzbowskiego, wykonane zostało w trakcie trwania naszych tegorocznych rekolekcji wakacyjnych, właśnie w Kiczorach. Ich tematem były „Boże Drogi Zbawienia” – poznanie dróg działania Boga-Zbawiciela w życiu wybranych postaci biblijnych i odnalezienie śladów Jego obecności we własnym życiu. Trudno nie dostrzec analogii pomiędzy tematyką rekolekcji a prezentowanym zdjęciem.

Pismo św. nie wspomina o Drodze Mlecznej, ale kilkakrotnie mówi o nieboskłonie, w ogólności o gwiazdach oraz o Orionie. Mgławica Oriona wchodzi w skład Drogi Mlecznej. Dla Autora biblijnego piękno nieba i Oriona jest okazją do uwielbiania potęgi Najwyższego Boga: „Hiob – jedna z postaci rozważanych podczas rekolekcji – powiedział: Czy człowiek jest prawy przed Bogiem? Gdyby się ktoś z Nim prawował, nie odpowie raz jeden na tysiąc. Umysł to mądry, a siła potężna. Któż Mu przeciwny nie padnie? W mgnieniu oka On przesunie góry i zniesie je w swoim gniewie, On Ziemię poruszy w posadach: i poczną trzeszczeć jej słupy. On słońcu zabroni święcić, na gwiazdy pieczęć nałoży. On sam rozciąga niebiosa, kroczy po morskich głębinach; On stworzył Niedźwiedzicę, Oriona, Plejady i Strefy Południa. On czyni cuda niezbadane, nikt nie zliczy Jego dziwów. Nie widzę Go, chociaż przechodzi: mija, a dostrzec nie mogę. Kto Mu zabroni, choć zniszczy? Kto zdoła powiedzieć: Co robisz?” (Hi 9, 1-11)

Jakimi drogami Pan Bóg prowadził Ciebie w czasie tegorocznych wakacji? Czy dostrzegasz Jego działanie w swoim życiu? Jeśli tak, to podziel się z nami dobrą nowiną i wrzuć wiadomość do naszej skrzynki a najcenniejsze wypowiedzi opublikujemy na stronie parafialnej. Twoja wiadomość może być zaopatrzona jednym lub kilkoma zdjęciami.