W Niedzielę Wniebowstąpienia w kościele w Wiskitkach miała miejsce 1 Komunia św. dzieci z klas II. Uroczystość prowadził Ks. Proboszcz. Powiedział między in., że systematyczne spożywanie Ciała Pana Jezusa doprowadzi wierzących uczestników Eucharystii do przebywania z Jezusem w niebie. Dokonywał pomiarów gorącości serc dziecięcych przy pomocy specjalnego termometru. Było dobrze, tzn. dzieci oczekujące z niecierpliwością na przyjęcie do swoich serce Pana Jezusa miały stan podgorączkowy. Stwierdził: „Jezus w Eucharystii nas przemienia, aby było jeszcze więcej miłości do Niego i bliźnich, troszczy się, aby  te dzieci były Mu miłe i zawsze miały serca gorące. One też same muszą o to się troszczyć i z Nim współpracować”.