Konferencja „Eucharystia wezwaniem do wiary i nawrócenia” wygłoszona przez abp. Józefa Górzyńskiego podczas XVIII Kongresu Odnowy w Duchu Świętym Diecezji Łowickiej.
Wiskitki, dnia 9.10.2015 r.