Jedźcie do Gietrzwałdu! Tam Matka Boża wzywa do świętości! Tam jest wasze miejsce!” (Św. Jan Paweł II do Polaków na spotkaniu rodzin w Rzymie).

Odpowiadając na zachętę Św. Jana Pawła II w dniu 12 października 2014 roku pięćdziesięciu wiernych z parafii Wiskitki udało się na autokarową pielgrzymkę do Gietrzwałdu.

Wśród pielgrzymów były dzieci, młodzież, dorośli oraz ksiądz Witek – osoby z chórku parafialnego Anioły Pocieszenia, dziewczęta ze wspólnoty Józefitek oraz dziewczęta z Dziewczęcej Służby Maryjnej i reprezentacja Odnowy w Duchu Świętym z naszej parafii.

Objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie miały miejsce w 1877 roku. Były to czasy zaborów, wzmożonej polityki germanizacyjnej Ottona Bismarcka („Żelaznego Kanclerza”), prześladowania religii i księży katolickich, z których wielu przebywało w więzieniach.

Wśród wielu miejsc kultu maryjnego Gietrzwałd pozostaje jak dotąd jedynym w Polsce miejscem potwierdzonych objawień Matki Bożej. Nie sprzeciwiające się wierze i moralności chrześcijańskiej, objawienia te zostały uznane przez Kościół za autentyczne.

Matka Boża powiedziała tam m.in.:

Jam jest Niepokalane Poczęcie”,

Życzę sobie, abyście codziennie gorliwie odmawiali Różaniec”,

Chorzy powinni modlić się na Różańcu”,

Należy najpierw wysłuchać Mszę świętą, a potem odmówić Różaniec,

ponieważ Msza święta jest ważniejsza od niego”,

Nie smućcie się, ja zawsze będę z Wami”,

Kapłani powinni gorliwie modlić się do Najświętszej Panny, wtedy Ona zawsze będzie przy nich”,

Jeśli ludzie gorliwie będą się modlić, wówczas Kościół nie będzie prześladowany, a osierocone parafie otrzymają kapłanów”.