Z głębi serca pragnę skierować do Was świąteczne życzenia wielkanocne w tym Świętym Roku Miłosierdzia. W roku, w którym obchodzimy jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski, oczekujemy na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, a także nawiedzenia naszej parafii przez Matkę Bożą w kopii cudownego Obrazu Jasnogórskiego, które będzie zwieńczeniem naszych misji parafialnych. Ze względu na łaskę, która nieustannie towarzyszy nam osobiście i naszej Ojczyźnie, przekazuję Wam słowa otuchy i nadziei.

Jezu Chryste, Synu Boży, Ty jesteś Panem i Zbawicielem każdego z nas. Pragniemy i prosimy, abyś w miłosierdziu Swoim kierował całym naszym życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Amen!

Proboszcz ks. kan. dr Witold Marian Okrasa