Wspominki roczne 2019/20

(modlitwa przed sumą w pierwszą niedzielę miesiąca lub w inną, w miarę możliwości czasowych)

 1. Za zmarłych biskupów i księży pracujących w parafii Wiskitki
 2. Za + Zofię i Mariana Okrasów wraz z rodzicami i rodzeństwem
 3. Za + Jana, Bronisławę, Kazimierza i Kazimierę Kuran, Stanisławę, Władysławę, Stefana i Kazimierza Kowalskich, Leszka Szczepaniaka z rodzicami
 4. Za + Jadwigę i Czesława Wilczyńskich
 5. Za + Marka Pietraszka i wszystkich zm. z rodzin Pietraszków i Skolimowskich
 6. Za + Wandę, Stanisława, Mariannę, Józefa, Jana Pieścik, Władysławę i Antoniego Nietrzebka
 7. Za + Henryka, Stanisławę i Antoniego Kuczkowskich oraz Józefa i Zofię Rosołowskich
 8. Za + Jadwigę i Czesława Wilczyńskich
 9. Za + Zofię, Eugeniusza Gołyńskich, Wacława Osial
 10. Za + Stefana, Jana, Anielę Ciężkich, Władysława, Stanisławę Osialów, z rodzin Osialów i Ciężkich
 11. Za + Stanisława, Aleksandra, Władysławę Majewskich
 12. Za + Janinę, Józefa, Jerzego Milczarków, Natalię, Wacława, Jana Góreckich
 13. Za + Mariannę, Tadeusza Wasilik, Bronisława Lipkę, Stanisławę i Helenę Kiernozek, z rodzin Lipka i Wasilik
 14. Za + Mariannę, Konstantego, Piotra Jodłowskich i dusze czyśćcowe
 15. Za + Marię i Franciszka Seroczyńskich, Wacławę i Teodora Stach
 16. Za + Jadwigę i Edwarda Zdunek, Jana Kuczyńskiego oraz Grażynę Bożencką
 17. Za + Alfreda i Salomeę Połeć
 18. Za + Grażynę i Wojciecha Gontarczyk
 19. Za + Zofię i Rajmunda Radziszewskich, Helenę i Mieczysława Radziszewskich, Genowefę i Jana Witeckich
 20. Za + Zofię i Józefa Mięsiak, Tadeusza, Sławomira i Jarosława Mięsiak
 21. Za + Apolonię i Zygmunta Szczepaniaków, Józefa i Marię Szczepaniak, z rodziny Mireckich
 22. Za + Michalinę, Jana Słojewskich, Marię, Wacława, Andrzeja, Olę Miturów
 23. Za + Józefa i Mariannę trzcińskich, Stanisława i Pawła Nasiadków, z rodzin Wesołowskich, Popielarzów, Paców, Jakubczyków, Kaczmarczyków, Bujków
 24. Za + Wiesława, Mariannę, Jana Osuchowskich, Mariannę I Aleksandra Osików oraz Adama Bileckiego
 25. Za + Barbarę Rogozińską, Wacława i Zygmunta Bodych
 26. Za + Tadeusza, Helenę Wawerek, Mariannę i Mieczysława Śliwka, Bronisławę Och, Antoniego Och, Mariannę Guz, z rodzin Migutów, Wawerków, Ochów, Miturów, Guzów, Kępów, Najmrodzkich, Suszyńskich
 27. Za + Księdza Jana Starszyka, Mariana i Gabrielę Piskorz, Władysława i Józefę Waliszewskich oraz z dalszej rodziny
 28. Za + Jana, Anielę, Pawła, Feliksa, Sabinę, Grzegorza Pindor, Wiesława Wilk, Urszulę, Władysława Jastrzębskich, Krystynę, Zygmunta Ruszkowskich
 29. Za + Jadwigę, Józefa, Stanisława Jesionów, Mariannę, Wacława, Andrzeja Mitura, Annę Figat
 30. Za + Józefa, Irenę, Krzysztofa, Zofię, Romana Ciećwierskich, Marka i Zygmunta Kowalskich, Władysława Ziemkiewicz
 31. Za + Jana, Janinę, Mieczysława Więckoskich, Sławomira Kołodziejskiego, Franciszka Jarkiewicz, Krzysztofa, Teresę, Kazimierza Jesiona
 32. Lucjana, Emilię, Józefa Solę, Wojciecha Berdeckiego, Annę i Andrzeja Dyjach
 33. Aleksandrę i Piotra Kruków, Annę i Józefa Krystosiaków, Zenona, Krzysztofa, Tadeusza Krystosiaków
 34. + Helenę i Wawrzyńca Suchojadów oraz Konstantego Warzyńskiego
 35. + Stanisława i Ignacego Karaś , Adama Cuper
 36. + Mariannę i Stefana Majewskich
 37. + Zdzisława, Lucynę i Eugeniusza Kępke
 38. + Aleksandra i Feliksę Gedka
 39. + Mariannę i Mariana Kąpińskich i zm z rodziny Kąpińskich i Stanisława Szymańskiego
 40. + Apolonię i Stefana Ziąbskich, Szczepana i Mariannę Urbańskich
 41. + Edwarda Kowalskiego oraz zm. rodziców i dziadków, Kazimierza Denkiewicza i jego rodziców i dziadków oraz Józefa i Stanisława Rybak
 42. + Magdalenę i Stefana Szmigiel, Stefanię Filipkowską
 43. za + Jarosława i Szczepana Kazimierczuka
 44. + Barbarę, Wacława, Helenę, Władysława Rządkowskich, Natalię i Jana Adamiaków, zm. ich rodziców oraz Janinę i Jana Baryła
 45. + Wandę i Andrzeja Golińskich, zm. z rodziny Golińskich i Szymko
 46. + Helenę i Czesława Klat
 47. + Andrzeja Wargockiego, Edwarda Byzdrę, zm. z rodziny Wasiaków
 48. + Stanisławę, Juliannę, Jana Woźniak i zm z całej rodziny Woźniaków
 49. + Jerzego i Hannę Zielińską, Władysławę i Henryka Smolarek
 50. + Waldemara Olczaka, Józefa Mirowskiego
 51. + Stanisławę, Bogumiłę, Józefa, Kornelię Ryszkowskich oraz Mariannę i Józefa Adamaszków
 52. + Stanisława, Ludwika, Zofię Osuchowskich
 53. + Mariannę i Michała Popowskich
 54. + Natalię, Michała, Marka Sobańskich
 55. + Zm. z rodziny Ździebłowskich oraz Hermanowiczów
 56. + Jadwigę, Tadeusza, Edwarda Miroszewskich
 57. + Irenę, Władysława, Jerzego Knyszewskich
 58. + Tomasza, Edwarda, Józefę i Władysławę Łukasiak oraz Józefę, Ryszarda, Lucynę, Kazimierza Staszewskich
 59. + Juliannę, Wandę, Daniela, Mariana, Czesława Jodłowskich oraz Jadwigę, Wiesławę, Bonifacego i Mieczysława Paluch
 60. + Mariana Niemiec, zm. z rodziny: Niemców, Lemańskich, Olszewskich i Szmiglów
 61. + Hannę Nowakowską
 62. + Eugeniusza Gruza
 63. + Henryka i Janinę Adamaszek, Władysława i Rozalię Maciejak
 64. + Krystynę, Krzysztofa, Marcina, Grzegorza Majewskich
 65. + Józefa i Józefę Drzewieckich, Ryszarda Kwiecień, zm. ich rodziców oraz Piotra, Roberta, Gabriela Fedorczyka
 66. + Zm. z rodziny Bodychów
 67. + Zbigniewa Młynarczyka i Andrzeja Zawadzkiego
 68. + Bronisława i Leokadię Linde, Wiesławę i Roberta Wielskich
 69. + Zm. z rodziny Szczepaniaków, Mecheckich i Płoszajów
 70. + Andrzeja Cierpińskiego, Florentynę i Józefa Miastowskich, Stanisława, Stanisławę, Władysława Cichowskiego
 71. + Mariana i Helenę Żukowskich, zm. z rodziny Żukowskich i Nietrzebków
 72. + Jadwigę i Stefana Adamaszek
 73. + Zenona, Szczepana, Aurelię Rodhimel
 74. + Zygmunta, Dariusza, Juliana, Małgorzatę Sieczków
 75. + Jadwigę i Juliana Adamiaków
 76. + Marka, Dariusza, Romana Kociszewskich, Jadwigę, Zdzisława Marzęckich oraz zm. z rodzin: Baranów, Kisielów, Dąbrowskich, Halików
 77. + Henryka i Tadeusza Sydry
 78. + Zofię, Andrzeja, Jadwigę i Jerzego Kierzkowskich
 79. + Zm. z rodziny: Smolińskich i Migałów
 80. + Pawła, Wojciecha, Ryszarda Siwków, Mariannę i Aleksandra Osików
 81. + Stanisława i Wiktorię Mateńko
 82. + Teresę i Adama Śmigierów
 83. + Franciszka i Władysława Ziąbskich , Lucjana i Teodorę Adamskich, Kazimierza Skrzypowskiego
 84. + Feliksa, Emilię, Franciszka, Anielę Jakubiak
 85. + Stanisława Pacholskiego i Czesławę Łuba, Helenę i Stanisława Pucel, Mariannę Cejman
 86. + Kazimierza Suchojada
 87. + Kazimierza, Jadwigę, Stanisława Kulesza, Mariannę i Władysława Stefańskich
 88. + Helenę, Zygmunta Osuchowskich zm. z rodziny Osuchowskich, Chmielewskich, Mariannę Cuper
 89. + Jana Kozak, Kazimierę Młynarczyk
 90. + Sławomira Wójcika
 91. + Apolonię, Stefana, Ryszarda Ziąbskich
 92. + Zofię i Włodzimierza Wolniewicza, Władysławę i Tadeusza Wawrzyniak
 93. + Jana, Danutę, Andrzeja Kozak, Jana i Janinę Badowskich
 94. + Zm. z rodziny Pilaszków, Majchrowskich
 95. + Reginę, Stanisława, Wójcickich i ich dzieci Piotra, Edmunda i Alicję
 96. Za + Stanisława Polak, Władysławę i Józefa Wojtaś
 97. Za + Stefanię, Ryszarda, Łucję, Michała Szymańskich, Janusza, Józefę, Lucjana Kober, Krystynę i Mariana Bogusz