Za + Teresę i Mariana Kozłowskich, Stanisława Wolniewicza, Krystynę Śnieg, Bożenę Jabłońska

Za + Janinę, Bolesława Kowalczyków, Krystynę i Stanisława Drużnych, Leona i Mariannę Świniarków

Za + Marka Nawrockiego

Za + Janinę i Antoniego Podlaskich

Za + Ks. Piotra Staniaka

Za + Gertrudę i Bazylego Nowaszczuk oraz dziadków Nowaszczuków i Berkmańskich

Za + Zdzisława Owczarek, Mariusza, Halinę, Władysława, Leokadię, Jerzego, Wiesława, zmarłych z rodzin Owczarek, Tomaszewskich, Matusiaków i kapłanów pracujących w tej parafii

Za + Ryszarda Mendygrał, Zofię Szczepaniak, Antoninę Wilamowską, Marię i Franciszka Śmigielskich, Genowefę, Józefa, Mieczysława Stelmaszczyk, Antoniego, Genowefę Nietrzebka, Zuzannę i Władysława Mońko, Mariannę, Justyna, Michała, Marię, Jana Pieścik, Stanisława, Józefa, Mariana, Tadeusza Kowalczyk, Antoniego, Piotra, Marię Jodłowskich, Ks. Eugeniusza Boreckiego, zm. z rodzin Ziombskich i Sobieskich

Za + Wandę, Wacława Frynia, Sabinę i Henryka Krakowieckich z rodziny Ksitów, Martę i Władysława Dzierbickich, Kazimierza Śmigiera

Za + Kazimierza i Kazimierę Kuran z rodzicami, Kazimierza, Stefana, Władysławę i Stanisławę Kowalskich, Leszka Szczepaniaka z rodzicami, zmarłych sąsiadów, przyjaciół i znajomych

Za + Jana, Kazimierę, Adama Okraszewskich, Jana i Stanisławę Odolczyk, ks. Jana Starszyka, dusze czyśćcowe

Za + Jadwigę, Stanisława i Marka Pietraszków, Mariannę, Polikarpa, Czesława i Romana Skolimowskich, Bożenę i Bogdana Kosickich, dusze czyśćcowe, z rodzin Pietraszków i Skolimowskich

Za + Helenę i Czesława Klat, Irenę i Stanisława Jakubowskich z rodzin Klatów, Jakubowskich i Dukaczewskich

Za + Zenona, Leona, Leokadię Spalińskich, Feliksę, Antoniego Gietków, Wandę, Eugeniusza Łysiaków z rodzicami, Tadeusza Osuchowskiego

Za + Stanisława, Aleksandra, Władysławę Majewskich

Za + Eugeniusz, Mariannę, Józefa Bocian, Zofię, Seweryna, Szymona, Mariannę, Jana, Stanisława Drozdek

Za + Anielę, Helenę, Jana Edwarda Białach, Reginę i Tadeusza Olszewskich

Za + Leokadię,  Józefa, Ryszarda, Stanisława, Zdzisława Gielo, Korneliusza Lewandowskiego, Zbigniewa Basior

Za + Janinę, Józefa, Jerzego Milczarka, Natalię, Wacława, Jana Góreckich

Za + Jadwigę, Józefa, Stanisława Jesiona, Mariannę, Wacława, Andrzeja, Annę Mitura, dusze czyśćcowe

Za + Marię, Karola, Elżbietę Zdunek, z rodzin Zdunków, Matusiaków, Malinowskich, Wilków, Chmieleckich, Hozer, za chrzestnych, siostry z KŻR, kapłanów, dusze czyśćcowe

Za + Mirosława Kober

Za + Zofię i Eugeniusza Gołyńskich, Wacława Osial

Za + Alicję Adamiak

Za+ Władysława i Stanisławę Kaweckich, z rodzin Kaweckich, Stolarków, Rulskich, Za Józefę Rulską, Władysława i Jadwigę Stolarków, Hannę i Stanisława Przybysz, Kazimierza i Ryszardę Kyzioł, zmarłych krewnych, znajomych, dusze czyśćcowe

Za + Eugeniusza i Lucynę Kępka, Zdzisława Kępka

Za + Ks. Jana Starszyka, Franciszka i Władysławę Ziąbskich, Adama Ziąbskiego, Lucjana i Teodorę Adamskich

Za + Małgorzatę, Juliannę, Jana, Henryka, Krzysztofa Matusiaków, Janinę, Henryka, Bogdana Marczaków. Zofię i Stefana Frynię z rodzin Matusiaków, Marczaków, Nowakowskich, Wielgoszów, Napierałów, Fryniów, Adamiaków, Szymańskich, Marcinkowskich, Chechłaczów

Za + Eugeniusza Gruzę

Za + rodziców Krystosiaków, Kruków, synów Zenona, Krzysztofa, Tadeusza

Za + Wandę i Władysława Skibińskich, Henryka Płazę, Mariannę i Stanisława Wiśniewskich

Za + Piotra, Mariannę, Henryka Płaza

Za + Stefana, Jana, Anielę Ciężkich, Władysława i Stanisławę Osial, Feliksa Furgałę, z rodziny Ciężkich, Białuchów, Osialów, Lewartowskich

Za + Zofię i Mariana Okrasów, dziadków, rodziców chrzestnych, dzieci poczęte, a nie narodzone

Za + z rodzin Darnowskich, Domańskich, Paluchów, Chełstowskich, Mireckich, Olczaków, Śmigierów, Przybyszów

Za + Jarosława, Stanisława i Szczepana Kaźmierczuk

Za + z rodzin Olczaków, Mireckich, Pałubów, Paluchów, Chełstowskich, Wałkuskich, Antoszewskich, Morawskich, Beta, Urbańskich, Śmigiera, Zofię Wawrzyniak

Za + rodziców Antoniego i Wandę Guz, braci Piotra, Jana Guz, siostrę Lucynę Koźbiał, męża Zdzisława Gutkowskiego i jego rodziców, za babcię Katarzynę Kusyk

Za + Jarosława Grzegorka, Gabrielę i Jana Sobieckich

Za + Annę Baran, Andrzeja Zawadzkiego

Za + Magdalenę Szmigiel, Stefana Szmigiel i Stefanię Szmigiel

Za + Gabrielę i Mariana Piskorz, Józefę, Władysława Kaliszewskich, Danutę Gromada

Za + Jadwigę Wilczyńską, Czesława Wilczyńskiego

Za +  Magdalenę Szmigiel, Mariana Niemiec, zm. z rodzin Niemiec, Filipkowskich, Krysiaków, Żubrowskich

Za + Stanisława Polak, Władysławę i Józefa z rodziny Wojtasiów

Za + Katarzynę, Jana Bujnowskich, Stanisława, Honoratę, Jana Lesisz, Jana, Annę, Stanisława, Ryszarda, Mariannę Bujnowskich, Zenona, Tadeusza, Krzysztofa Krystosiak, Irenę Kot, Grażynę Gontarczyk, dusze czyśćcowe

Za + Barbarę Wójcik, Iwonę Szymańską, z rodzin Wójcików, Prusów, Szymańskich

Za + Zofię, Andrzeja, Jadwigę, Jerzego Kierzkowskich

Za + Krystynę i Jarosława Celej, Zuzannę i Jana Król, Zygmunta Lasockiego, dziadków, pradziadków, krewnych, dusze czyśćcowe i dzieci poczęte i nienarodzone