Drodzy Parafianie

w tym roku kolęda w naszej parafii nie będzie miała charakteru tradycyjnego, co jest związane z moim stanem zdrowia. Zamiast wizyty duszpasterskiej zapraszam całe rodziny do Wiskickiej świątyni na Mszę św. o godzinie 18:00. Na zaproszenie indywidualne możliwe są także wizyty w Waszych domach.

W naszej świątyni nastąpiły dobre zmiany. Do najważniejszych należy renowacja figury Serca Pana Jezusa, która zgodnie z dokumentami trafiła do naszej Parafii w 1910 roku, a której stan wymagał podjęcia działań renowacyjnych. Pragnę również wskazać, że z Waszą pomocą udało się dokonać naprawy witraża św. Kazimierza Królewicza, znajdującego się w prezbiterium, po prawej stronie, patrząc na Ołtarz od wejścia. Witraż ten z uwagi na jego usytuowanie narażony był na ciągłą ekspozycję słońca, co spowodowało jego znaczne wybrzuszenie, które groziło wysypaniem szkła. Jak ustaliłem na dzień dzisiejszy nie ma osoby, ani firmy, która podjęłaby się wykonania tożsamego witraża. Świadczy to o jego unikatowości oraz daje dowód tego jak wielki skarb znajduje się w naszym kościele. Z ogromną radością informuję również, że udało mi się odnaleźć relikwie Krzyża świętego, które były obecne w naszym kościele. Mając tak cenny skarb podjąłem działania mające na celu odpowiednie wyeksponowanie tychże relikwii, a także ich zabezpieczenie. Uroczyste pobłogosławienie będzie miało miejsce II dnia rekolekcji tj. 14 grudnia 2022 roku, o godzinie 19:00. Ponadto pragnę nadmienić, że udało się naprawić dach kościoła od strony północnej, który uległ uszkodzeniu na skutek silnych wiatrów. Wydłużają się natomiast prace nad wydaniem albumu na temat historii naszej świątyni oraz zabytków, które się w niej mieszczą. Żywię nadzieję, że prace te zostaną ukończone z końcem 2023 roku. Dlatego też proszę Was o dalszą modlitwę w intencji pomyślności przedsiębranych przeze mnie działań. Jak widać po wielości prac, jakie udało się w tym roku wykonać jest ona „wonią miłą Bogu”, jak mówi Pismo Święte. Bez wątpienia bez niej niemożliwym byłoby wykonanie tak wielu i trudnych zadań, jakie zostały wykonane w naszej świątyni.

Niech rok 2023 wiąże się z pomyślnością Was wszystkich. Życzę Wam długich lat życia w zdrowiu oraz wzrastania w przyjaźni z Panem Jezusem. Nie wpatrujmy się w zagrożenia, lecz z ufnością, w każdej potrzebie, zbliżajmy się do Chrystusa i jak najowocniej korzystajmy ze wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy.

Ogarniam Was pasterską modlitwą i serdecznie zapraszam: Ks. Witold Marian Okrasa

Poniżej znajduje się plan spotkań kolędowych

Nr konta parafialnego: 91 9304 0002 0009 2496 2000 0010

Mój numer telefonu: 503 879 804; mail: wokrasa@gmail.com

 

1. Działki /wszystkie ulice po prawej stronie ul Głównej, jadąc z Wiskitek w stronę Żyrardowa/ 2.01.2023/18:00
2. Działki /wszystkie ulice po lewej stronie ul Głównej, jadąc z Wiskitek w stronę Żyrardowa/ 3.01.2023/18:00
3. Stare Kozłowice /po stronie KGW/ 4.01. 2023/18:00
4. Stare Kozłowice /po stronie sklepu/ 5.01.2023/18:00
5. Sokule /strona południowa/ 7.01.2023/18:00
6. Sokule /strona północna// 9.01.2023/18:00
7. Cyganka 10.01.2023/18:00
8. Starowiskitki 11.01.2023/18:00
9. Stary Drzewicz 12.01.2023/18:00
10. Nowy Drzewicz /od strony Wiskitek do skrzyżowania/ 13.01.2023/18:00
11. Nowy Drzewicz /pozostała część/ 14.01.2023/18:00
12. Feliksów 16.01.2023/18:00
13. Nowe Kozłowice 17.01.2023/18:00
14. Zagródź i Lawendowa 18.01.2023/18:00
15. Starowiskitki Parcel i Tomaszew 19.01.2023/18:00
16. Wiskitki, Pańska 20.01.2023/18:00
17. Wiskitki, Guzowska 21.01.2023/18:00
18. Wiskitki, Kościuszki część od strony Działek do ronda 23.01.2023/18:00
19. Wiskitki, Kościuszki część od ronda do Urzędu Gminy oraz Dom Nauczyciela, Sokołowskiego i Rodzinna 24.01.2023/18:00
20. Wiskitki, Armii Krajowej 25.01.2023/18:00
21. Wiskitki, Słoneczna, Wspólna i Morgi 26.01.2023/18:00
22. Wiskitki, Strażacka i Zacisze 27.01.2023/18:00
23. Wiskitki, Błońska, Topiel, Żyrardowska 28 .01.2023/18:00
24. Wiskitki, Cegielnia, Plac Wolności i Ogrodowa 30.01.2023/18:00
25. Pozostałe osoby nie ujęte w planie 31.01.2023/18:00