Niedziela, 4 czerwca 2023 r.

– Ksiądz Biskup przyjeżdża około godziny 8:00 i zatrzymuje się w okolice przedsiębiorstwa Charter. Eskortują go druhowie z OSP Wiskitki, OSP Działki, OSP Nowy Drzewicz

– Burmistrz wita Księdza Biskupa w wejściu do kościoła

– Modlitwa Ekscelencji przed rozpoczęciem wizytacji

– Proboszcz odczytuje krótkie sprawozdanie

-We Mszy o godzinie 8:30 udział wezmą strażacy z OSP Wiskitki, OSP Nowy Drzewicz oraz OSP Działki, wraz ze sztandarami – druhowie odczytają swoje sprawozdanie na koniec Mszy św.

8:30 Przewodniczy i homilię wygłosi Ekscelencja

10:00 Przewodniczy ks. proboszcz i wygłasza homilię. Sprawozdanie Koło Gospodyń Wiejskich w Wiskitkach, Odnowy w Duchu Świętym oraz ministrantów i chórku dz. młodzieżowego Anioły Pocieszenia

11:30 Poświęcenie nowo odrestaurowanej kaplicy na Działkach

12:00 Przewodniczy i naukę wygłasza ks. Proboszcz. Sprawozdanie Józefitek i Koła Różańcowego ze Starych Kozłowic oraz chórku śpiewającego na Mszy św. o godzinie 12:00 i przedstawicielki Rady Parafialnej

około 13.30 Obiad w gronie kapłanów z dekanatu

15:45 Modlitwa za zmarłych na cmentarzu w Feliksowie

16:00 Msza św. w kaplicy w Feliksowie: przewodniczy i homilię wygłosi Ekscelencja

około 17:00 Pobłogosławienie nowego domu

18:00 Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa w kaplicy grobowej hrabiów Łubieńskich i Sobańskich pw. Św. Maksymiliana Kolbego i Św. Feliksa de Valois w intencji osób spoczywających na tym cmentarzu

Poniedziałek, 5 czerwca 2023 r.

– 8:00 Msza św. w intencji dzieci i młodzieży oraz ich rodziców

– 9:00-10:00 wizytacja w przedszkolu i żłobku: krótka akademia przygotowana przez przedszkolaków oraz spotkanie z pracownikami

– 10:15-12:00 wizytacja w Szkole Podstawowej im. Marii Kownackiej oraz ZSZ nr 3 (liceum i technikum) im. Marii Skłodowskiej – Curie: akademia wspólnie przygotowana przez uczniów obydwu szkół, a następnie oddzielne spotkania z kadrą nauczycielską Szkoły Podstawowej oraz z wychowawcami z ZSZ nr 3

– 12:20 spotkanie z pracownikami posterunku policji w Wiskitkach

– 12:45 spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki, przewidziane spotkanie z kadrą kierowniczą oraz osobami oddelegowanymi (MGOPS, GCE) na sali konferencyjnej Urzędu, w spotkaniu udział wezmą także radni z terenu parafii Wiskitki oraz sołtysi

– 14:00 (około tej godziny) obiad dla księdza biskupa oraz zaproszonych osób w budynku starej szkoły podstawowej w Wiskitkach z udziałem KGW