MSZE WYPOMINKOWE W LISTOPADZIE ZA DUSZE ZMARŁYCH:

 1. Teresę i Mariana Kozłowskich
 2. Stanisława Wolniewicza
 3. Krystynę Śnieg
 4. Bożenę Jabłońską
 5. Dziadków Kowalskich i Kozłowskich
 6. Jana, Jadwigę, Władysława, Bronisławę Kacprzaków
 7. Mariannę, Władysława, Ryszarda Jarosów
 8. Stanisława, Florentynę Rogozińskich
 9. Rodziców Leona, Leokadię Spalińskich
 10. Feliksę i Antoniego Gietków
 11. Wandę i Eugeniusza Łysiak
 12. Jerzego Spalińskiego
 13. Stefana i Apolonię Ziąbskich
 14. Mariannę i Stefana Szczepańskich
 15. Zofię, Andrzeja, Jadwigę, Jerzego Kierzkowskich
 16. Jadwigę, Stanisława, Włodzimierza i Marka Pietraszków
 17. Mariannę, Polikarpa, Czesława i Romana Skolimowskich
 18. Bożenę i Bogdana Kosickich
 19. Tadeusza Pstrokońskiego
 20. Jadwigę, Ludwika, Zbigniewa, Stanisława Falana
 21. Helenę, Jana Pietrzaków
 22. Marię, Karola, Elżbietę Zdunek
 23. Zmarłych z rodziny: Zdunków, Matusiaków, Malinowskich, Wilków, Odolczyków, Nietrzebków, Puchałów
 24. Chrzestnych, dziadków, kapłanów, siostry różańcowe, dusze w czyśćcu cierpiące
 25. Urszulę Chmielecką-Hozer z rodziną
 26. Katarzynę, Jana, Stanisława, Mariannę, Annę, Jana, Ryszarda, Kazimierza Bujnowskich
 27. Irenę Kot
 28. Honoratę, Stanisława, Jana Lesisz
 29. Halinę, Annę, Zenona, Tadeusza, Krzysztofa Krystosiak
 30. Grażynę Gontarczyk
 31. Franciszka Borkowskiego
 32. Marka Wilanowskiego
 33. Mariusza Dudkiewicza
 34. Dusze w czyśćcu cierpiące
 35. Krystynę, Jana, Jarosława Celej
 36. Zygmunta Lasockiego
 37. Zuzannę Król
 38. Danutę Jankowską
 39. Dusze czyśćcowe, dzieci poczęte a nienarodzone
 40. Elżbietę i Zenona Mróz
 41. Jerzego i Mariana Staniszewskich
 42. Zbigniewa Kwiatkowskiego
 43. Reginę Garnecką
 44. Adelę, Zygmunta Niskich i ich rodziców, wszystkich z rodzin Walo, Zientarów, Leszka Mizińskiego oraz jego rodziców i rodzeństwo
 45. Józefa, Walerię, Czesława, Helenę Klatów, Bronisława, Marię, Wacława Bartnik, Henryka, Marię Zarzyckich
 46. Zofię Kubińską i dziadków z rodzin Mróz i Sobiech
 47. Za + Jana, Kazimierę, Adama Okraszewskich, Jana, Stanisławę Odolczyk i zm. z rodziny, Ks. Jana Starszyka, dzieci nienarodzone i dusze czyśćcowe
 48. Bronisława Lipkę
 49. Stanisława Cholewińskiego, Bronisławę Bernat, Mateusza i Andrzeja Jasińskich i zm. z rodziny Kłosiewiczów, Sochackich, Jasińskich, Cholewińskich
 50. Bogusławę i Eugeniusza, Mariannę, Józefa Bocian oraz Zofię i Seweryna Szymona
 51. Stefanię i Konstantego Warzyńskich oraz Helenę i Wawrzyńca Suchojad
 52. Stefana, Jana, Anielę i zm. z rodziny Ciężkich i Białuchów oraz Feliksa Furgałę, Władysława i Stanisławę, rodzinę Osialów i Lewartowskich i za wszystkich zmarłych
 53. Tadeusza i Mariannę Wasylik i zm. z rodziny Wasylik oraz Bronisławę Lipkę i Stanisławę i Helenę Kiernozek
 54. Irenę i Ryszarda Witeckich
 55. Michała i Mariannę Popowskich oraz Zygmunta Jędrisa
 56. Irenę i Stanisława Jakubowskich oraz zmarłych z rodziny Jakubowskich, Dukaczewskich i Stolarskich
 57. Cecylię i Władysława Bodych, Helenę, Józefa, Zofię, Alfonsa i Władysława Sołgała, Krystynę Wybranowską, Barbarę Rogozińską, Wacławę i Zygmunta Bodych oraz Mateusza Kaczmarka
 58. Zmarłych z rodziny Pilaszków, Majchrowskich i Zabiegłych
 59. Józefa Kępkę
 60. Irenę i Eugeniusza Wawrzyniak
 61. Jadwigę, Józefa i Stanisława Jesiona oraz Mariannę, Wacława i Andrzeja Mitura
 62. Zmarłych z rodziny Grzelków i Matusiaków oraz Stanisławę Matusiak i Genowefę Gozdek
 63. Hannę i Edwarda Nowakowskich
 64. Zofię i Rajmunda Radziszewskich, Helenę i Mieczysława Radziszewskich, Genowefę i Jana Witeckich, Zofię Zgiet, Krzysztofa Rzepeckiego, Barbarę Migda, Artura Chmiel, Magdalenę Szmigiel oraz zm. z rodziny Zgietów i Łukasików i ks. Jana Starszyka
 65. Władysława i Tadeusza Włodarczyków
 66. Małgorzatę, Juliannę, Jana, Henryka, Krzysztofa Matusiak, Janinę, Henryka, Bogdana Marczak zm. z rodziny Matusiaków, Marczaków, Nowakowskich, Wielgoszów, Niewiadomskich, Adamiaków, Chechłaczów, Szczepaniaków, Fryniów, Napierałów, Bednarskich, Szymańskich, Marcinkowskich, Sękowskich, siostry różańcowe i dusze w czyśćcu cierpiące
 67. Eugeniusza Gruzę i wszystkie dusze czyścowe
 68. Irenę i Feliksa Stajszczak, Alę Skibińską
 69. Jarosława Grzegorka, Gabrielę i Jana Sobieckich
 70. Helenę Janinę, Józefa, Wiesława i Roberta Miazek
 71. Salomeę i Alfreda Połeć
 72. Helenę, Stanisława Pucel, Stanisława Pacholskiego, Czesławę Łubę, Stanisławę i Józefa Malec, Franciszkę Pacholską, Helenę Piotrowską i Marię Cejman
 73. Leokadię, Mariannę, Kazimierza, Romana, Jana Mucków, Helenę, Eugeniusza, Katarzynę, Józefa Fijałów, Mariannę, Józefa, Krzysztofa Bartosiaków
 74. Renisławę i Piotra , Konstantego, Mariannę Jodłowskich, Henryka i Irenę Karlińskich
 75. Stanisława, Zygmunta, Pawła, Piotra, Stanisławę, Walerię, Józefa Klat, Rozalię Jędrzejewską, Władysława Złotowskiego, Janinę i Henryka Nowakowskich
 76. Franciszka, Władysławę Ziąbskich, Adama Ziąbskiego, Leokadię Tkacz oraz ks. Jana Starszyka
 77. Lucjana, Józefa, Emilię Sola, Wojciecha Berdeckiego i Annę Dyjach
 78. Mariana Niemca i całą rodzinę Niemców, Lemańskich i Szmidów
 79. Magdalenę, Eleonorę i Stefana Szmigiel, Stefanię, Antoniego i Tadeusza Filipkowskich
 80. Jerzego Gałązkę, zm. z jego rodziny oraz zm. z rodziny Urbanków i Zuzannę Kujawa
 81. Jana i Mariannę Bochenek
 82. Apolonię, Zygmunta Szczepaniak, Katarzynę, Pawła, Mariana Bełdowskich
 83. Mariannę i Stanisława Polak, Władysławę i Józefa Wojtaś
 84. Wandę, Irenę i Andrzeja Goniewskich
 85. Zdzisława i Sławomira Wójcików
 86. Waldemara Olczak i Józefa Mirowskiego
 87. Kazimierza i Kazimierę Suchojad, Stefana i Mariannę Majewskich
 88. Cecylię i Zygmunta Knińskich
 89. Leona, Zofię, Annę, Józefa Pawoniak oraz Józefę Mazgajską
 90. Józefa, Zofię, Sławomira, Jarosława, Tadeusza, Witolda Mięsiaków
 91. Janinę, Eugeniusza i Zbigniewa Stajszczak
 92. Rodzinę Zdziebłowskich, Hermanowiczów i Teresę
 93. Krzysztofa, Henryka, Mariannę, Katarzynę, Władysława Florczak, Krystynę, Henryka Markowskich i zm. z rodziny Sadowskich
 94. Edwarda, Włodzimierza, Irenę Jadwigę Jagiełło
 95. Tadeusza, Marię, Władysława Mirowskich oraz Martę, Edwarda, Antoniego Kwiatkowskich
 96. Marię, Stefanię, Stanisława, Zygmunta Dobrychłop oraz Helenę, Stanisława Mecheckich i Helenę, Bogdana Zdanowicz
 97. Juliannę, Stanisławę, Jana Woźniaków, Wiktorię, Stanisława Mateńko, rodzinę Woźniaków i Mateńko
 98. Aleksandra i Feliksę Getka
 99. Rodzinę Lisów i Budnych
 100. Stanisławę, Szczepana, Jarosława Kazimierczak
 101. Jadwigę i Juliana Adamiak
 102. Alicję, Stefana, Zofię Ceremuga i Zbigniewa Dąbrowskiego
 103. Grażynę i Wojciecha Gontarczyk, Władysławę Lubarską i Szczepana Charazińskiego
 104. Józefa i Mariannę Trzcińskich, Stanisława i Pawełka Pac, Czesława i Stanisława Nasiadek, Stanisławę, Stanisława Jakubczyk, Stefanię Kurek, zm. Z rodziny Wesołowskich, Popielarzów,
 105. Stefana i Sabinę Seroczyńskich i zm. Z rodziny Seroczyńskich
 106. Z rodziny Radwańskich; Antoniego, Michała, Leona, Ignacego i Janinę
 107. Józefę i Józefa Drzewieckich, Ryszarda Kwiecień i ich rodziców
 108. Zofię i Jana Cieślak oraz zm. Z rodziny Cieślaków, Cecylię, Mariana i Zbigniewa Kuziela, Władysława, Jadwigę Dukaczewskich
 109. Dziadków Kuśmierczyków, Nawrockich i brata Marka
 110. Janinę, Józefa, Jerzego Milczarek, Natalię, Wacławę, Jana, Daniela Góreckich
 111. Władysławę, Antoniego Nietrzebko, zm. z rodziny Kowalczyków, Mońkich, Śmigierskich
 112. Czesławę Kosińską, Pawła Nowowiejskiego, Daniela Kępka, Stanisławę Danielewicz, Stanisława Smolarek, Halinę Ziółkowską
 113. Mirosława Kober
 114. Jadwigę i Stefana Adamusiek
 115. Kazimierza, Stefana, Władysławę, Stanisławę Kowalskich, Kazimierza, Kazimierę, Jana, Bronisławę Kuran, Leszka, Władysławę i Ryszardę Szczepaniak, Apolonię, Leopolda, Tadeusza Rastawickich, Jana, Helenę i zm. z rodziny Odolczyków
 116. Za + Józefa, Leokadię, Cecylię, Ryszarda, Stanisława, Zdzisława Gielo, Korneliusza Lewandowskiego, Zbigniewa Basiora
 117. Ryszarda Chadryś, Piotr, Mariannę Płaza, Gabriela i Mariana Piskorz, Władysława, Józefę Waliszewskich
 118. Edwarda Kowalskiego, Janinę, Władysława, Mariana, Józefa Kowalskich, Sabinę, Kazimierza, Katarzynę, Wojciecha, Eugeniusza Denkiewiczów oraz zm. z rodziny Rybaków
 119. Zofię i Eugeniusza Gołyńskich, Janinę , Wacława Osial, Józefa Bonieckiego, Ks. Jana Starszyka
 120. Eugeniusza, Lucynę, Zdzisława Kępka
 121. z rodziny Godlewskich
 122. Bazylego, Gertrudę Nowaszczuk, dziadków Bergmańskich i Nowaszczuk, rodziców chrzestnych, dzieci pocz. a nienarodzone
 123. z rodziny Staszewskich i Łukasiaków oraz Mariana Kacprzak
 124. Stanisława Pacholskiego, zm. z rodziny Tkaczów: Krystynę, Jerzego, Stefanię Sobolewską, Mariannę Szymańczak
 125. Za + Janinę i Bolesława Kowalczyków, Krystynę i Stanisława Dróżnych, Mariannę i Leona Świniarków
 126. Tadeusza, Mariannę Biragów i dusze czyśćcowe
 127. Emila Sękulskiego, Marię Draniak, Stanisława, Mariannę Stegienko, Barbarę Adamiak, Jerzego, Cecylię, Jana Bodych, Zofię Miękus
świece