OGŁOSZENIE W SPRAWIE SPOTKAŃ KOLĘDOWYCH W 2024 R.

Drodzy Parafianie

kolejny już raz kolęda w naszej parafii nie będzie miała charakteru tradycyjnego, co jest związane z moim stanem zdrowia. Zamiast wizyty duszpasterskiej zapraszam całe rodziny do Wiskickiej świątyni na Mszę św. o godzinie 18:00. Jednakże są możliwe wizyty indywidualne na zaproszenie.

W naszej świątyni nastąpiły kolejne zmiany. Do najważniejszych należy renowacja okazałego feretronu Jezusa stojącego na swoim monogramie. Udało się odnowić zakrystię, nie naruszając jej zabytkowego charakteru. Z ogromną radością informuję również, że został odnaleziony dokument potwierdzający autentyczność relikwii Krzyża świętego, które są eksponowane w nawie bocznej, na prawo od wejścia. Udało się także opracować i wydać album na temat historii naszej świątyni oraz zabytków, które się w niej mieszczą.

Na rok 2024 zostały zaplanowane prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych, Ołtarzu Głównym oraz przy wieży naszego kościoła. Proszę Was o modlitwę w intencji pomyślności przedsiębranych przeze mnie działań. Jak widać po wielości prac, jakie udało się w tym roku wykonać jest ona „wonią miłą Bogu”, jak mówi Pismo Święte. Bez wątpienia bez niej niemożliwym byłoby wykonanie tak wielu zadań, jakie zostały wykonane dla naszej świątyni.

Niech rok 2024 wiąże się z pomyślnością Was wszystkich. Życzę Wam długich lat życia w zdrowiu oraz wzrastania w przyjaźni z Panem Jezusem. Nie wpatrujmy się w zagrożenia, lecz z ufnością, w każdej potrzebie, zbliżajmy się do Chrystusa i jak najowocniej korzystajmy ze wstawiennictwa Najświętszej Dziewicy.

Ogarniam Was pasterską modlitwą i serdecznie zapraszam: Ks. Witold Marian Okrasa

  1. Poniżej znajduje się plan spotkań kolędowych
  2. Nr konta parafialnego: 91 9304 0002 0009 2496 2000 0010
  3. Mój numer telefonu: 503 879 804; mail: wokrasa@gmail.com

1.      

Działki /cała miejscowość/

2.01.2024 / 18:00

2.      

Stare Kozłowice /po stronie KGW/

3.01.2024 / 18:00

3.      

Stare Kozłowice /po stronie marketu/

4.01.2024 / 18:00

4.      

Sokule /cała miejscowość/

5.01.2024 / 18:00

5.      

Cyganka

8.01.2024 / 18:00

6.      

Starowiskitki i Starowiskitki Parcel /całe miejscowości/

9.01.2024 / 18:00

7.      

Stary Drzewicz

10.01.2024 / 18:00

8.      

Nowy Drzewicz /od strony Wiskitek do skrzyżowania/

11.01.2024 / 18:00

9.      

Nowy Drzewicz /od skrzyżowania granicy gminy/

12.01.2024 / 18:00

10.   

Nowe Kozłowice

13.01.2024 / 18:00

11.   

Feliksów

15.01.2024 / 18:00

12.   

Wiskitki, ul. Zagródź i ulice przyległe

16.01.2024 / 18:00

13.   

Tomaszew

17.01.2024 / 18:00

14.   

Wiskitki, ul. Pańska i Sokołowskiego

18.01.2024 / 18:00

15.   

Wiskitki, ul. Guzowska

19.01.2024 / 18:00

16.   

Wiskitki, ul. Kościuszki oraz ulice przyległe

20.01.2024 / 18:00

17.   

Wiskitki, ul. Armii Krajowej, Cegielnia i Ogrodowa

22.01.2024 / 18:00

18.   

Wiskitki, ul. Słoneczna, Wspólna oraz miejscowość Morgi

23.01.2024 / 18:00

19.   

Wiskitki, ul. Strażacka, Zacisze i Topiel

24.01.2024 / 18:00

20.   

Plac Wolności, ul. Żyrardowska i pozostałe ulice

25.01.2024 /18:00