Wiskitki, 14 stycznia 2024 r.

Oświadczenie księdza Witolda Mariana Okrasy proboszcza parafii Wiskitki, uzupełniające ogłoszenie z dnia 8 stycznia 2024 roku, skierowane do wiernych parafii pw. św. Stanisława BM.

Pragnę dodać, że treść informacji o zawarciu umowy pomiędzy parafią i Spółką CPK uzgodniłem z pracownikiem Spółki oraz ustaliłem jej sposób opublikowania, co było jednym z punktów tejże umowy.

Osoby niedoinformowane pragnę powiadomić, że Spółka CPK podjęła relacje ze swoim otoczeniem, służące wspieraniu rozwoju lokalnych społeczności z obszarów znajdujących się w otoczeniu inwestycji. Z tej racji, CPK skierowała dotacje do wielu tutejszych gmin i podmiotów, takich jak Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły i parafie. Dzięki przekazanym funduszom powstały m.in. drogi, kładki dla pieszych oraz został zakupiony sprzęt pożarniczy. Kościół w Wiskitkach znalazł się na końcu listy beneficjentów i otrzymał najmniejszą kwotę. Parafia podjęła się zadania renowacji trzech ołtarzy bocznych, wyposażonych w obrazy o wartości muzealnej i relikwie Krzyża Świętego.

Podpisując umowę ze Spółką CPK kierowałem się chęcią poprawy dobrostanu naszej XVI-wiecznej świątyni, która znajduje się w opłakanym stanie. Umowa nasza została zawarta zgodnie z prawem i oczywistą rzeczą jest fakt, że będę musiał się z niej rozliczyć. Spółka w żaden sposób nie naciskała na mnie, abym przekonywał parafian o celowości planowanej inwestycji i namawiał do wyprzedaży gruntów oraz zabudowań.

Pragnę nadmienić, że w trakcie 15-letniej posługi kapłańskiej w tej parafii, kilkukrotnie zwracałem się do instytucji państwowych z prośbą o pomoc finansową na restaurację tutejszej świątyni, lecz nigdy jej nie otrzymałem.

Odwołując się do zdrowego rozsądku każdego z nas, uprzejmie proszę o nieuleganie manipulacjom służącym z góry przyjętej narracji. Zapewniam, że staram się zachować wolność dziecka Bożego i czystość sumienia, co nie kłóci się z możliwością przyjęcia godziwej pomocy służącej poprawie stanu świątyni, powierzonej mojej opiece.

W zaistniałej sytuacji zawierzam się Maryi, Matce Kapłanów, i proszę Was o modlitwę.

P.S. Zainteresowanych informuję, że w roku ubiegłym, nakładem Wydawnictwa Sióstr Loretanek ukazała się monografia wiskickiej świątyni pt. Największy Skarb Wiskitek.

Link do OŚWIADCZENIA SPÓŁKI CPK W SPRAWIE WSPARCIA UDZIELONEGO PARAFII W WISKITKACH