ks. Andrzej Franciszek Dziuba

biskup ordynariusz łowicki

Urodził się 10 października 1950 roku w Pleszewie.

Święcenia kapłańskie przyjął 21 czerwca 1975 roku z rąk Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, w Bazylice prymasowskiej w Gnieźnie.

27 marca 2004 roku otrzymał nominację na drugiego biskupa łowickiego. Święcenia biskupie przjął w Bazylice katedralnej w Łowiczu, 22 maja 2004 roku, przez posługę Kardynała Józefa Glempa, Prymasa Polski, Arcybiskupa Henryka Muszyńskiego, Metropolity gnieźnieńskiego i Biskupa Alojzego Orszulika, pierwszego biskupa łowickiego.

e-mail: ordynariusz@diecezja.lowicz.pl

Zawołanie biskupie: Soli DeoŚwięto patrona: 30 listopada

 

Ks. Witold Marian Okrasa

Ks. Witold Marian Okrasa

proboszcz

Witold Marian Okrasa urodził się w 1956 r. w Warszawie. Ukończył   Politechnikę  Warszawską. Pracował  jako inżynier konstruktor w fabryce traktorów  w Ursusie.

Od 1982r. jest związany z Odnową w Duchu Świętym. Jeszcze jako osoba świecka założył wspólnotę dla osób uzależnionych od alkoholu w Warszawie.

Obecnie jest kapłanem diecezji łowickiej. Posiada tytuł doktora nauk dogmatycznych i jest kanonikiem Kapituły Skierniewickiej, pełniąc w niej urząd sekretarza i skarbnika. Wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Łowiczu protologię, pneumatologię i charytologię.

Jest autorem kilkunastu artykułów i kilku książek. W swoich przemyśleniach chętnie odwołuje się do Pisma świętego i tradycyjnego nauczania Kościoła.

Uważam, że Bóg kilkakrotnie podarował mi życie. Dla mnie samego jest to cudem Opatrzności Bożej. Czuję w tym tajemniczą obecność Niewiasty, która w newralgicznych momentach interweniowała… 

Być może mój zwrot do Boga rozpoczął się od pamiętnego wołania papieża w 1979 roku: „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Amen.”

Dzisiaj, kiedy doświadczam bliskości Boga i czuję się przez Niego tak bardzo kochany dziękuję, że mogę dawać świadectwo o prawdzie Ewangelii i dzielić się z Wami swoją wiarą, miłością i zaufaniem.

Nasza Parafia