Zapraszam do uczestnictwa w Misjach Świętych w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia oraz w dniach nawiedzenia Naszej Parafii przez  Matkę Bożą w Obrazie Matki Bożej Częstochowskiej.

Szczegółowe informacje na plakacie.

ks. Proboszcz Witold M. Okrasa

Do pobrania (format PDF)

Program Misji Świętych 2016

Powitanie Matki Bożej przez dzieci 10 września 2016

Matko Najświętsza, Niepokalana Dziewico, Mamo Jezusa Chrystusa i nasza najlepsza Matko! Na ręku trzymasz twojego Syna, małego Jezusa, którego nam przynosisz, aby był naszym bratem i Bogiem z nami. My, najmłodsze dzieci ze szkoły i przedszkola w Wiskitkach, w tym świętym czasie Twojego pielgrzymowania do naszej parafii, chcemy być blisko Ciebie. Naucz nas słuchać Jezusa. Poucz jak kochać i szanować naszych rodziców, rodzeństwo, dziadków, księży, wychowawców i wszystkich spotkanych ludzi. Dopomóż nam być dobrymi dziećmi.

Matko ukochana! Prosimy, otocz wszystkie dzieci naszej parafii płaszczem swojej macierzyńskiej opieki, nawiedź je, przynieś Jezusa. Mocno przygarnij nas do siebie, czule przytul do swego Serca, tak jak Jezusa. Czuwaj nad nami przez całe nasze życie. Wychowaj nas na ludzi, którzy zawsze będą zachowywali przykazania Boże i żyli zgodnie z nauką Twojego Syna. Amen!

POWITANIE MATKI BOŻEJ PRZEZ KSIĘDZA PROBOSZCZA

„A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?”

Maryjo, Matko Miłosierdzia, Pani nasza Jasnogórska.

Z najgłębszą pokorą i miłością klękam dzisiaj przed Twoim Świętym, łaskami słynącym Obrazem, klękam jako proboszcz tej parafii, klękam razem z Ekscelencją Ks. Biskupem Łowickim, z duszpasterzami z miejscowego dekanatu i Księdzem misjonarzem, z kustoszem Twojego wizerunku i ze wszystkimi parafianami i przybyłymi do nas gośćmi.

Z największą czcią proszę Cię o przyjęcie naszego hołdu i zawierzenia.

Pełna łaski, w ramionach swoich trzymasz Swego Syna Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela i nas weź w swoje ramiona. Pozwól doświadczyć prawdy, że jesteśmy Twoimi dzieci oraz tego, że wszystko co przeżywamy jest dla Ciebie ważne. Wysłuchaj naszych modlitw i zaradź naszym niedostatkom.

Syn Twój obdarzył nas łaską wiary na chrzcie świętym. Bądź nam przewodniczką na tej drodze, tak abyśmy skutecznie wyzwalali się z grzechów i realizowali nasze powołanie do świętości. Niech nikt z nas nie utraci nadziei i ufności.

Klęcząc przed Twoim Obliczem Maryjo, przynosimy Ci nie tylko swoje bóle i troski. Pośród nas są osoby starsze, którym brakuje radości życia. Pomóż im pogodnie nieść krzyż do końca swoich dni. Najbliższe im osoby obdarz miłością i cierpliwością. Wspomożycielsko wiernych módl się za nami.

Przedstawiam Ci Maryjo wszystkich naszych chorych, w domach i szpitalach. Uzdrowienie chorych, módl się za nami.

Polecam Ci wszystkich, którzy już od nas odeszli i śpią ze znakiem wiary i tych których miłość znał Twój Syn oraz osoby przeżywające smutek po stracie najbliższych. Matko Dobrej Śmierci, módl się za nami.

Zawierzamy Ci wszystkich bezrobotnych, spracowanych oraz wykorzystywanych w pracy. Polecamy Twej opiece trudną i odpowiedzialną pracę przedsiębiorców i właścicieli firm.

Zawierzamy Ci rodziny, które cieszą się wzajemną miłością i te którym jej brakuje, przeżywające różnorakie trudności. Królowo rodzin módl się za nami.

Oddajemy pod Twoją opiekę najlepsza Matko naszą młodzież. Spraw, aby ludzie młodzi nie gubili wartości religijnych i żyli zgodnie z wartościami przekazanymi im przez Kościół. Królowo różańca świętego módl się za nami.

Zawierzamy ci Maryjo nasze dzieci. Zachowaj je od wpływów zła, od złego przykładu i niewłaściwego zachowania osób dorosłych. Chroń je przed zniewoleniami i przyprowadź do Twojego Syna. Okaż im swoje macierzyńskie oblicze.

Matko Miłosierdzia, przyprowadź do siebie parafian zaniedbanych w wierze oraz tych, którzy są poza wspólnotą Kościoła katolickiego. Dodaj im odwagi, pojednaj.

Polecamy Ci osoby zmagające się z różnymi uzależnieniami i nałogami. Dopomóż im odzyskać utraconą wolność.

Królowo Apostołów, wejrzyj na zmniejszającą się liczbę kapłanów w naszej diecezji i niewystarczającą liczbę alumnów w naszym seminarium łowickim i seminariach zakonnych. Daj młodym usłyszeć głos wzywający do doskonałego życia według Ewangelii. Rozbudź wolę naśladowania Twojego Syna na drodze powołania do służby kapłańskiej.

Maryjo, Matko nasza, Matko Przedwiecznej Mądrości, wszyscy otwieramy szeroko nasze serca i umysły na spotkanie z Tobą.

Powitanie Matki Bożej przez młodzież 10 września 2016

Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam! Pani Jasnogórska, Ty jesteś nauczycielką pięknej miłości. My młodzi przeżywamy ważny etap naszego życia. Jesteśmy na skrzyżowaniu dzieciństwa i życia w pełni samodzielnego. Dopiero kształtują się nasze dojrzałe oceny rzeczywistości, przekonania, postawy moralne i nastawienia społeczne. Jako chrześcijańska, katolicka młodzież chcemy, aby nasze serca były czyste i niewinne, a sumienia zdrowe, tak abyśmy mogli ze spokojem myśleć o przyszłości i brać za nią odpowiedzialność.

Prosimy, ucz nas Maryjo, wierności Twojemu Synowi, Jego nauce i założonemu przez Niego Kościołowi. Niech nasze młode życie rozwija się i dojrzewa w Twojej szkole. Bądź z nami, Pani Jasnogórska, w każdy czas – a szczególnie w tym czasie Nawiedzenia!

Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam!

AKT ODDANIA MATCE BOŻEJ

Bogurodzico Dziewico, Matko naszego zbawienia!

Z wdzięcznością i wzruszeniem przeżywamy Twoje kolejne nawiedzenie na naszej ziemi. Wędrujesz przez Polskę w znaku Jasnogórskiej Ikony przypominając, że jesteś naszą Panią i Królową, żeś troskliwą Gospodynią polskiej Kany…

Matko Miłosierdzia!

Pomóż nam dźwigać się z upadków i podjąć nawrócenie szczere i trwałe, godne ludzi wiary i odpowiedzialnego traktowania swojego życia. Wyrwij nas z naszych nałogów: lekkomyślności, pijaństwa, lenistwa i nieczystości, które ranią Serce Twojego Syna i Twoje, a nam ciążą bardziej niż kajdany niewoli.

Ucz nas ducha pokuty i wynagrodzenia za krzywdę Bogu wyrządzoną, wszak sprawiedliwość domaga się aby naprawić zło i nadrobić dobro zmarnowane.

Ucz nas pracować, cierpieć, znosić udręki i przyjmować przeciwności losu w duchu pokuty, którą Miłosierny Sędzia chce nas przygotować do spotkania z Sobą w krainie wiecznej szczęśliwości, gdzie nic nieczystego wejść nie może.

„Niech ludzie modlą się!” – usilnie powtarzałaś na fatimskich polach. I nic dziwnego, bo częsta modlitwa jest wyrazem wiary w Boga ku Któremu się zwracamy, zaufania do Jego wszechmocy pragnącej nam pomóc i miłości, jako że modlitwa jest rozmową kochającego dziecka z Ojcem, który nie tylko kocha ale jest Miłością Samą.

Matko nasza! Przyrzekamy Ci, że Twoje wezwanie do modlitwy nie pozostanie bez echa w naszych sercach. Odnawiamy obietnicę wiernego spełniania obowiązku osobistej modlitwy porannej i wieczornej, jako prośbę i dziękczynienie za każdy dzień przeżyty pod troskliwym okiem Bożej Opatrzności i obiecujemy dążyć do wprowadzenia w naszych domach zwyczaju wspólnej modlitwy całej rodziny, co – ufamy zwiąże nas jeszcze bardziej z Panem Bogiem, z Tobą Maryjo, i wzajemnie ze sobą i z tymi wszystkimi, których będziemy polecać opiece Twojego Niepokalanego Serca i Miłosiernego Serca Chrystusa Pana!

Maryjo wzywasz do czci i uwielbienia

Najświętszej Eucharystii.

Przyrzekamy, że będziemy bardziej cenić wielki dar Eucharystii uczestnicząc wiernie w niedzielnej i świątecznej Mszy Św., przyjmując często Komunię Św., szczególnie tę I-piątkową i I-sobotnią wynagradzającą widząc w niej wyraz niewypowiedzianej miłości naszego Zbawiciela do nas. Obiecujemy częściej nawiedzać Najświętszy Sakrament, prowadząc do Niego szczególnie nasze dzieci, których serca są tak otwarte na miłość Chrystusa Pana.

Królowo Różańca Świętego!

Składamy obietnicę, że zgodnie z Twoim życzeniem Różaniec uczynimy naszą umiłowaną modlitwę. Wierzymy, że przez niego zasłużymy u Boga na łaski potrzebne nam do zbawienia. Chcemy w nim widzieć szkołę naszego upodobnienia się do Chrystusa i do Ciebie, Maryjo. Rozumiemy że przez tę modlitwę chcesz z nas uczynić „nowych ludzi plemię”, pokolenie, które pod Twoim przewodem włączy się w wielkie dzieło odnowy duchowej współczesnego świata po dziesiątkach lat okrutnej deprawacji serc i kaleczenia sumień.

Świadomi Twoich zamiarów wobec nas poświęcamy się całkowicie Twojemu Niepokalanemu Sercu. Niech Ono – Niepokalane i Przeczyste, Łaskawe i Pobożne, po królewsku mężne i wielkoduszne – zachwyci nas i porwie do wiernej służby Tobie, Pani i Królowo nasza. Uczyń z nas swoje sługi, pomocników i apostołów w pracy dla chwały Boga i dla zwycięstwa Chrystusa na naszej ziemi.

Opiekunko rodzin!

Poświęcamy Ci nasze domowe ogniska. Niech panuje w nich miłość i pokój, wzajemny szacunek i pamięć o bliźnich, a nade wszystko pragnienie świętości, które jest dążeniem – przy pomocy łaski Bożej – do pełni człowieczeństwa.

Naucz nas kochać każde życie. Spraw byśmy zechcieli być stróżami życia cieszącymi się każdym Bożym darem jakim jest człowiek, pomyślany przez Boga jako Jego żywe mieszkanie, świątynia Trójcy Przenajświętszej, Boże sanktuarium upiększane religijnym wychowywaniem i klimatem miłości rodziny. Serca rodziców przekonaj o potrzebie odpowiedzialności nie tylko za materialną stronę życia swoich dzieci, ale nade wszystko za ich poziom moralny i życie z wiary.

Podziękowanie na Mszy Nawiedzenia

Bogu niech będą dzięki za tę piękną Uroczystość Nawiedzenia naszej wspólnoty parafialnej przez Matkę Najświętszą. Ty Maryjo nie opuszczaj tych, którzy się do Ciebie uciekają, Ciebie o przyczynę proszą. Prosimy pokornie o Twoją opiekę Matczyną, racz nie gardzić prośbami naszymi ale usłysz je łaskawie, wysłuchaj i przyjdź nam z pomocą w wielorakich potrzebach naszych.

Wasza Ekscelencjo Księże Biskupie Andrzeju. Serdeczne dziękuję za pasterską posługę, Eucharystię i modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej i umacniające naszą wiarę słowo pasterskie. Niech Maryja Matka kapłanów wyprasza Ekscelencji potrzebne łaski.

Maryjo na twoje ręce chcemy złożyć misyjne dary duchowe młodzieży i osób dorosłych – nasze wyrzeczenia, przeprosiny i dobre postanowienia. Prosimy o umocnienie naszej wiary i pomoc w walce z nałogami, słabościami i grzechami. Prosimy o łaski dla naszych rodzin, które zawierzamy Twojej Matczynej Opiece.

Misyjnymi darami materialnymi dla naszej parafii są ufundowane przez parafian nowe siedziska na ławki, które są w trakcie wykonania oraz tron-fotel, który niegdyś znajdował się w zakrystii, służył on do spowiadania, po remoncie znajdzie się na swoim miejscu; odnowienie kapliczki św. Jana Nepomucena oraz renowacja krzyża stojącego na granicy Tomaszewa i Sokula

Maryjo – bądź z nami w każdy czas, wspieraj i ratuj nas Matko.

Bóg zapłać Księdzu Misjonarzowi – Ojcu Zachariaszowi ze zgromadzenia Bernardynów za przeprowadzenie Misji Świętych oraz księżom spowiednikom za przygotowanie naszych serc na spotkanie z Maryją.

Bóg zapłać Ojcu Kustoszowi – obrazu Matki Bożej.

Bóg zapłać za modlitwę i obecność kapłanów z Dekanatu Wiskickiego.

Dziękuję panu Rafałowi Miturze za przygotowanie planu organizacyjnego dzisiejszej uroczystości, za pełnienie funkcji ceremoniarza oraz za udekorowanie ołtarzy wraz z panią Agnieszką Ziąbską.

Bóg zapłać Paniom katechetkom, które wraz z uczniami szkoły podstawowej w Wiskitkach i ich rodzicami udekorowały ogrodzenie kościoła, dzieciom przygotowującym się do pierwszej Komunii św. wraz z rodzicami za niesienie flag, dziękuję katechetom za przeprowadzenie katechez przygotowujących młodzież do nawiedzenia.

Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się i uświetnili naszą uroczystość. Druhnom i druhom Strażakom z Wiskitek, Nowego Drzewicza, Nowych Kozłowic i Działek, pocztom sztandarowym gminy Wiskitki, OSP i szkół, Chórowi parafialnemu i Orkiestrze OSP Wiskitki, Panu Organiście i p. Kościelnemu

Bóg zapłać Członkom Rady Parafialnej, Wójtowi i Sołtysom, członkom Kół Gospodyń Wiejskich za udział w spotkaniach przygotowawczych. Dziękuję pani Monice Stegienko za pomoc w zakupach, panu Dariuszowi Orlikowskiemu za przywiezienie postumentu pod Obraz Nawiedzenia, pani Teresie Szczepaniak za przygotowanie bielizny ołtarzowej i pomoc w dekoracji, Panu Wójtowi za przygotowanie dekoracji na Placu Wolności i udekorowanie ulicy Żyrardowskiej i Guzowskiej, sołtysom za wywieszkę przypominającą o misjach i nawiedzeniu, sołtysom z Wiskitek i Nowego Drzewicza oraz innym sołtysom i mieszkańcom wiosek za udekorowanie swoich domów i miejsc pracy. Wszystkim zaangażowanym w pomoc Bóg zapłać. Dziękuję młodzieży przygotowującej się do bierzmowania za obecność na naukach misyjnych. Dziękuję ministrantom i lektorom oraz wszystkim zaangażowanym w procesję i liturgię. Dziękuję Konradowi za wydrukowanie śpiewniczków na Nawiedzenia i rodzinie P. Sydry za pomoc w sprzątaniu świątyni.

Wszystkim drogim parafianom i miłym gościom życzę wielu łask. Maryjo u twych stóp klękamy i prosimy, aby czas nawiedzenia spędzony w Twojej obecności przyniósł każdemu błogosławione owoce.