Posłani w pokoju Chrystusa

Posłani w pokoju Chrystusa

Łowicz, I Niedziela Adwentu 2021 Posłani w pokoju Chrystusa List Biskupa Łowickiego  na Adwent i Rok Duszpasterski 2021/2022   Przewielebni Bracia Prezbiterzy i Diakoni,Osoby Życia Konsekrowanego,Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,  Oto Bóg daje nam nową okazję...