Święcenie wody

Święcenie wody

W Niedzielę Chrztu Pańskiego ksiądz Proboszcz dokonuje święcenia wody. Zabierzmy  w naczyniach do kościoła zwykłą wodę, którą po poświęceniu możemy posługiwać się w naszych domach dla otrzymania Bożego błogosławieństwa. Woda święcona to woda, która została...