Spotkania grupy Odnowy w Duchu Świętym odbywają się w każdy piątek po wieczornej Eucharystii

Grupa modlitewna ruchu Odnowy w Duchu Świętym w naszej parafii została założona w październiku 2008 roku z inicjatywy księdza Witolda Okrasy, który związany jest z tym ruchem od 1981 roku.

Początkowo naszą wspólnotę tworzyły młode dziewczęta: Beata, Paulina, Joasia, Ola i Weronika, z czasem dołączyły do nich także osoby dorosłe, mężczyźni i kobiety. Choć nasza wspólnota nie należy do dziś do licznych to już w wakacje 2009 roku odbyły się pierwsze nasze rekolekcje w Kiczorach, gdzie przyjęliśmy Jezusa jako Pana i powierzyliśmy Mu swoje życie. Po tym wyjeździe do grupy dołączyły kolejne osoby.

Uczestniczyliśmy w weekendowych spotkaniach-rekolekcjach w naszym Domu Rekolekcyjno-Formacyjnym „Królowej Pokoju” w Wiskitkach. Dotyczyły one: Sakramentu Pojednania i Pokuty, przeżywania Adoracji Najświętszego Sakramentu, uczestnictwa w Eucharystii, prowadzenie modlitwy charyzmatycznej, praktykowania różnych form modlitwy osobistej, znaczenia modlitwy uwielbienia i dziękczynienia. Do młodzieży głównie były kierowane rekolekcje o czystości, ale też przydały się osobom dorosłym.

Dwanaście osób wzięło udział w dwumiesięcznym Seminarium Odnowy w Duchu Świętym prowadzonym przez Ks. Witolda i profesor Marię Wesołowską z Warszawy. Na koniec szczęśliwi uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy. Nikt z nas nie żałuje tego czasu.

Co roku odbywa się w naszej diecezji Diecezjalny Kongres Odnowy w Duchu Świętym, w którym nasza grupa bierze czynny udział.

Mamy tę radość, że jeden dzień możemy gościć w naszej parafii przedstawicieli grup Odnowy z całej diecezji.

Braliśmy udział w Marszu dla Jezusa, który został zorganizowany w Żyrardowie. Trochę szkoda, że było to tylko jeden raz.

Angażujemy się w przygotowywanie dekoracji świątecznych i okolicznościowych, a także prowadzimy kronikę parafialną.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy w dziele krzewienia zbawienia, do wspólnej modlitwy i dzieleniu się świadectwem życia, do pogłębienia przyjaźni z Jezusem i Jego Kościołem.

Czekamy na Was w każdy piątek po wieczornej Mszy Świętej. Ks. Proboszcz zaproponował, żeby nasza wspólnota od 2012 roku przyjęła nazwę Płonące Serce Jezusa.

Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w dniu Zesłania Ducha Świętego w Wieczerniku. Od tej pory doświadczenia charyzmatyczne towarzyszyło całej historii Kościoła.

Początki zaś Ruchu Odnowy w Kościele Katolickim przypadają na wiosnę-lato 1967 roku, kiedy to dwaj wykładowcy amerykańskiego Uniwersytetu zapragnęli pogłębienia swojego życia. Otworzyli się oni na nowe doświadczenia charyzmatyczne.

Dziś Odnowa należy do najliczniejszych z ruchów w Kościele. Szacuje się, że na całym świecie jest nas ok. 7%. Odnowa w Duchu Świętym w Polsce stanowi też bardzo silny ruch składający się z około 750 grup modlitewnych. Spotyka się w nich ponad 30.000 osób, uczestnicząc w spotkaniach modlitewnych i w formacji. Znaczną część spotykających się osób stanowi młodzież. Dużą rolę w prowadzeniu grup modlitewnych odgrywają ludzie świeccy. Kontakt z duchownymi jest dla nas bardzo ważny i stąd grupy charyzmatyczne tkwią głęboko w łonie Kościoła i jego życiu sakramentalnym.

Grupy Odnowy Charyzmatycznej są obecne w każdej diecezji. W diecezjach mianowani są koordynatorzy (dwóch – jeden świecki wybrany przez zgromadzenie animatorów całej diecezji i drugi duchowny mianowany przez biskupa miejsca). Ich zadaniem jest zapewnienie współpracy pomiędzy poszczególnymi grupami, inspirowanie formacji w grupach, wspomaganie grup w rozwiązywaniu trudności, organizowanie spotkań animatorów diecezji, informowanie o aktualnościach w ruchu Odnowy w kraju i za granicą.

W naszej diecezji jest ponad 17 wspólnot Odnowy. Ich moderatorem i koordynatorem jest ksiądz profesor Witold Okrasa. Świeckim koordynatorem jest Pani Małgorzata Łapa z Łowicza.