W naszej wspólnocie parafialnej istnieje grupa dziewcząt, które zajmują się czytaniami i komentarzami do Mszy św. Nazywają się one Józefitkami. Nazwa pochodzi od ich patrona św. Józefa. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wskazuje na możliwość takiej funkcji liturgicznej: „Komentator, który za pomocą objaśnień i pewnych pouczeń wprowadza wiernych w liturgię i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne”. Każda osoba świecka może pełnić taką funkcję: „funkcje liturgiczne (…) proboszcz lub rektor kościoła może powierzyć także odpowiednio przygotowanym wiernym świeckim”.

Józefitki przygotowują się pod okiem proboszcza do pełnienia swojej funkcji w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej. Dziewczynki doskonalą na nich umiejętność czytania komentarzy i lekcji. Spotkania te pełnią nie tylko funkcję przygotowawczą do posługi w kościele, ale również mają na celu lepsze rozumienie liturgii Kościoła oraz Słowa Bożego. Nie brakuje na nich rozmów na inne tematy, niezwiązane z przygotowaniem komentarzy, ale pogłębiające relację z Panem Bogiem. Józefitki można zobaczyć i usłyszeć prawie zawsze w każdą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 10. Zapraszamy! Zapraszamy również inne dziewczęta chętne do tej posługi