KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA

„Odmawiać różaniec to znaczy pójść do szkoły Maryi i nauczyć się od niej, Matki i Apostołki Chrystusa, jak żyć całkowicie zgodnie z wymaganiami wiary chrześcijańskiej.” 

W naszej parafii w Wiskitkach są Koła Żywego Różańca w następujących miejscowościach:

• Wiskitki,

• Wiskitki Zagródź,

• Nowy Drzewicz,

• Działki,

• Sokule,

• Stare Kozłowice.

Siostry różańcowe i bracia nasi spotykają się w pierwszą niedzielę każdego miesiąca. Odmawiają jedną część różańca, modlitwę Anioł Pański, Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Litanię Loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Na każdym spotkaniu wymieniają się tajemnicami, by potem codziennie, do następnego spotkania, odmawiać daną tajemnicę. Na różańcu modlimy się w różnych intencjach: polecamy święty Kościół katolicki, Ojca Świętego, kapłanów i prosimy o pokój na świecie. Oddajemy w opiekę Maryi swoje rodziny, parafię i naszą Ojczyznę. Zanosimy modlitwy za zmarłe członkinie i członków KŻR, zmarłych z naszych rodzin i za dusze w czyśćcu cierpiące.

Otaczamy opieką chore siostry i między sobą wymieniają się literaturą katolicką. Czasem zamawiamy msze św. dziękczynno-błagalne. Uczestniczymy w pogrzebach członków i członkiń oraz ich najbliższych.

Najstarsze jest Koło Różańcowe w Starych Kozłowicach. Istnieje już 65 lat. Zostało założone 7 października 1948 roku. W 2013 roku w rocznicę powstania została odprawiona Msza Święta dziękczynno –błagalna.

W tym roku odnowiony został, z naszej inicjatywy, drewniany różaniec, na którym modliliśmy się od samego początku.

W naszym Kole w Starych Kozłowicach członkostwo przechodzi z pokolenia na pokolenie. W miesiącu październiku w spotkaniu zawsze uczestniczy kapłan z naszej parafii.

Barbara ze Starych Kozłowic