RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska zawiązała się w styczniu 2010 roku. W jej skład wchodzi 6 kobiet, które reprezentują poszczególne wsie i środowiska. Spotykamy się w zależności od potrzeb, z inicjatywy Księdza Proboszcza lub na nasze życzenie. Każde spotkanie ma określony temat i jest protokołowane. Omawiamy mijający roku duszpasterski i planujemy działania na rok następny, dzielimy się sukcesami i niepowodzeniami.

Rada, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, uczestniczy w trosce duszpasterskiej Ks. Proboszcza o parafię i wspomaga kapłanów pracujących w parafii w organizacji życia duszpasterskiego w naszej wspólnocie, służy swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podejmuje się realizacji określonych zadań.

Nasza wspólnota pomogła między innymi w tym, że:

  •  Wzmacniałyśmy aktywność wspólnot parafialnych przez włączenie ich do współdziałania w prowadzeniu np. nabożeństw Drogi Krzyżowej, Różańca św., procesji Bożego Ciała i „czytania” podczas Eucharystii
  •  Zaproponowałyśmy potrzebę częstszego informowania parafian o przeznaczaniu pieniędzy i pracach wykonywanych na terenie parafii
  • Ustaliłyśmy plan rekolekcji wielkopostnych i adwentowych oraz projekt dekoracji Grobu Pańskiego i Szopki Bożonarodzeniowej
  • Wspomagałyśmy Księdza Proboszcza w organizowanych przez niego weekendach formacyjnych oraz w organizowaniu spotkań z ludźmi wypowiadającymi się na tematy związane z wiarą
  • Wspierałyśmy Chórek Dziecięco młodzieżowy w organizowaniu okazjonalnych konkursów dla dzieci oraz spotkań dla dzieci i rodziców pod hasłem „Zabawa z Bogiem”, balu karnawałowego, Dnia Matki, Dnia Dziecka
  • Zaproponowałyśmy: założenie parafialnej strony internetowej, naukę śpiewu przed Mszą św. i umieszczanie listu do wiernych w święconkach.
  • Wskazałyśmy potrzebę przeprowadzania rozmów duszpasterskich Ks. Proboszcza z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św.
  •  Pomagałyśmy znaleźć pozytywne wyjście w trudnych sytuacjach duszpasterskich

Cieszymy się z rozwoju wspólnoty młodzieżowej, prowadzonej przez Księdza Wikariusza, oraz z pojawiania się nowych kandydatów na ministrantów i bielanek.

Społecznie, bezinteresownie podejmujemy się wielu prac z wewnętrzną radością, że jesteśmy potrzebne w parafii. W realizacji wyznaczonych celów kierujemy się odpowiedzialnością, chcemy rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.