Józefitki

Józefitki

W naszej wspólnocie parafialnej istnieje grupa dziewcząt, które zajmują się czytaniami i komentarzami do Mszy św. Nazywają się one Józefitkami. Nazwa pochodzi od ich patrona św. Józefa. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego wskazuje na możliwość takiej funkcji liturgicznej: „Komentator, który za pomocą objaśnień i pewnych pouczeń wprowadza wiernych w liturgię i przygotowuje ich do lepszego jej zrozumienia. Uwagi podawane przez komentatora powinny być starannie przygotowane, zwięzłe i jasne”. Każda osoba świecka może pełnić taką funkcję: „funkcje liturgiczne (…) proboszcz lub rektor kościoła może powierzyć także odpowiednio przygotowanym wiernym świeckim”.

Józefitki przygotowują się pod okiem proboszcza do pełnienia swojej funkcji w każdy czwartek po Mszy św. wieczornej. Dziewczynki doskonalą na nich umiejętność czytania komentarzy i lekcji. Spotkania te pełnią nie tylko funkcję przygotowawczą do posługi w kościele, ale również mają na celu lepsze rozumienie liturgii Kościoła oraz Słowa Bożego. Nie brakuje na nich rozmów na inne tematy, niezwiązane z przygotowaniem komentarzy, ale pogłębiające relację z Panem Bogiem. Józefitki można zobaczyć i usłyszeć prawie zawsze w każdą niedzielę na Mszy świętej o godzinie 10. Zapraszamy! Zapraszamy również inne dziewczęta chętne do tej posługi

 

Maryjna Służba Dziewcząt

Maryjna Służba Dziewcząt

MARYJNA SŁUŻBA DZIEWCZĄT

Rozpoczęło się całkiem niedawno, w czerwcu przed wakacjami 2013 roku. Spotykałyśmy się z Księdzem Proboszczem nawet w lipcu. Początkowo byłyśmy tylko dwie: Wiktoria i Sonia. Teraz jest nas kilkanaście. Jesteśmy uczennicami klas czwartych, trzecich i drugich. Nasze spotkania odbywają się w Domu Rekolekcyjnym im. Maryi Królowej Pokoju w piątki o godz. 16.00.

Wygląda to następująco: w ciszy stajemy przed Panem Bogiem, a potem modlimy się na głos. Następnie jest katecheza, zwykle o Matce Bożej, bo nasza grupa ma charakter maryjny. Czasem śpiewamy, ale nie wychodzi to najlepiej.

Zwykle otrzymujemy zadania do wykonania w domu. Na koniec też znowu się modlimy.

Jesteśmy kandydatkami na Dzieci Maryi. Na drugim etapie możemy zostać Bielankami, potem Choralistkami, Samarytankami, Nazaretankami i wreszcie Przewodniczkami.

Dzięki naszej wspólnocie lepiej poznajemy Maryję, chcemy być do Niej podobne. Na spotkaniach jest zawsze radośnie i coś nowego się dzieje.

Zapraszamy nowe kandydatki. Przyjdźcie, a same się przekonacie, że warto.

Od niedawna, na każdym zebraniu, są z nami dwie kochane mamy: mama Zuzi i mama Justynki.

Sonia i Wiktoria.

Rada Duszpasterska

Rada Duszpasterska

RADA DUSZPASTERSKA

Rada Duszpasterska zawiązała się w styczniu 2010 roku. W jej skład wchodzi 6 kobiet, które reprezentują poszczególne wsie i środowiska. Spotykamy się w zależności od potrzeb, z inicjatywy Księdza Proboszcza lub na nasze życzenie. Każde spotkanie ma określony temat i jest protokołowane. Omawiamy mijający roku duszpasterski i planujemy działania na rok następny, dzielimy się sukcesami i niepowodzeniami.

Rada, zgodnie z postanowieniami Kodeksu Prawa Kanonicznego, uczestniczy w trosce duszpasterskiej Ks. Proboszcza o parafię i wspomaga kapłanów pracujących w parafii w organizacji życia duszpasterskiego w naszej wspólnocie, służy swoją wiedzą i doświadczeniem oraz podejmuje się realizacji określonych zadań.

Nasza wspólnota pomogła między innymi w tym, że:

  •  Wzmacniałyśmy aktywność wspólnot parafialnych przez włączenie ich do współdziałania w prowadzeniu np. nabożeństw Drogi Krzyżowej, Różańca św., procesji Bożego Ciała i „czytania” podczas Eucharystii
  •  Zaproponowałyśmy potrzebę częstszego informowania parafian o przeznaczaniu pieniędzy i pracach wykonywanych na terenie parafii
  • Ustaliłyśmy plan rekolekcji wielkopostnych i adwentowych oraz projekt dekoracji Grobu Pańskiego i Szopki Bożonarodzeniowej
  • Wspomagałyśmy Księdza Proboszcza w organizowanych przez niego weekendach formacyjnych oraz w organizowaniu spotkań z ludźmi wypowiadającymi się na tematy związane z wiarą
  • Wspierałyśmy Chórek Dziecięco młodzieżowy w organizowaniu okazjonalnych konkursów dla dzieci oraz spotkań dla dzieci i rodziców pod hasłem „Zabawa z Bogiem”, balu karnawałowego, Dnia Matki, Dnia Dziecka
  • Zaproponowałyśmy: założenie parafialnej strony internetowej, naukę śpiewu przed Mszą św. i umieszczanie listu do wiernych w święconkach.
  • Wskazałyśmy potrzebę przeprowadzania rozmów duszpasterskich Ks. Proboszcza z rodzicami i dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Św.
  •  Pomagałyśmy znaleźć pozytywne wyjście w trudnych sytuacjach duszpasterskich

Cieszymy się z rozwoju wspólnoty młodzieżowej, prowadzonej przez Księdza Wikariusza, oraz z pojawiania się nowych kandydatów na ministrantów i bielanek.

Społecznie, bezinteresownie podejmujemy się wielu prac z wewnętrzną radością, że jesteśmy potrzebne w parafii. W realizacji wyznaczonych celów kierujemy się odpowiedzialnością, chcemy rzetelnie służyć rozwojowi życia parafialnego.

Parafia w Wiskitkach

Parafia w Wiskitkach

Parafia w Wiskitkach została erygowana w XIII wieku staraniem książąt mazowieckich. Pierwszy, drewniany kościół istniał tu do drugiej połowy XVI wieku. Potem spłonął. Obecna, murowana świątynia, została wzniesiona w latach 1572-1585 staraniem ks. Wawrzyńca Goślickiego. Została poświęcona w 1630 roku przez biskupa poznańskiego Macieja Łubieńskiego. W następnych wiekach kościół był niszczony i odbudowywany. W XIX wieku świątynię rozbudowywano o dwie wieże i nawy boczne oraz podwyższono prezbiterium i zbudowano nową zakrystię. Starą zakrystię przekształcono w kaplicę Matki Bożej z Lourdes.

Obecna świątynia jest mieszaniną stylów architektonicznych. Uwagę przyciąga dębowy ołtarz główny, projektu Konstantego Wojciechowskiego. Jest w stylu gotyckim, misternie zdobiony, wzbogacony figurami czterech ewangelistów. W lewej nawie bocznej umieszczony jest obraz Matki Bożej Różańcowej ze św. Franciszkiem i św. Dominikiem, zaś w prawej obraz Miłosierdzia Bożego i figura Serca Jezusowego oraz obraz Trójcy Świętej z figurami św. Piotra i św. Pawła. Wzrok cieszą witraże w prezbiterium – przedstawiające św. Michała Archanioła, św. Stanisława B.M. i św. Kazimierza Królewicza oraz liczne malowidła na ścianach i sklepieniu kościoła. Z XIX wieku pochodzą stacje Męki Pańskiej autorstwa Józefa Buchbindera. Od 1997 roku Wiskitki są siedzibą dekanatu. Proboszcz parafii jest równocześnie dziekanem. Ks. profesor kanonik Witold Marian Okrasa sprawuje tę funkcję od Uroczystości świętych Piotra i Pawła 2008 roku. W parafii są ministranci, kręgi Domowego Kościoła, koła Żywego Różańca, Odnowa w Duchu Świętym. Odpustu możemy dostąpić w tym miejscu między innymi na zakończenie nabożeństwa czterdziestogodzinnego, w Uroczystość św. Stanisława B.M, która przypada 8 maja.

AD1585

Parafia w Wiskitkach A.D. 1585